S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

KONTAKTY

CZKOLA Hazmuka Martin
J.Opletala 931/2
Č.Budějovice 37005
tel: 777190699 , 775096538
info(a)czkola.cz

ZBOŽÍ V AKCI

Naše cena 92 141 Kč
Nedostupné

VÝPRODEJ

Naše cena 10 299 Kč
Skladem

 

HLÍDAČ BADÍK

 OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Základní údaje

Dodavatel
CZKOLA-Hazmuka Martin , se sídlem J.Opletala 931/2, 37005 České Budějovice.

Dodavatel je plátcem DPH.CZ6811030336
IČ: 63900955
(dále jen "dodavatel")

Kontaktní údaje
Telefon: 777190699

Email: czkola(zavináč)seznam.cz,info(zavináč)czkola.cz
Na emaily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 24 hodin, nejdéle však do 3 dnů

Číslo účtu pro bezhotovostní platby: 
GE Money Č.Budějovice č.u.: 204686518/0600


Adresy servisních míst
Hlavní servisní místo je na provozovně v Českých Budějovicích.
Aktuální adresy servisních míst jednotlivých výrobců sdělíme na požádání. 

2. Objednávka zboží

Seznam zboží na stránkách www.czkola.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží.
Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky. 
K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. 
Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. 
Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. 
Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží.
Ceny za dopravu a dalších poplatků může ověřit na stránce dopravce.
Při objednávce bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků. 

Zrušení objednávky
Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. 
Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.
Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.
Žádost o zrušení objednávky je možné podat prostřednictvím emailu. 

3. Zaslání zboží

U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou nebo zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem.
Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale jde o elektronicky zaslané potvrzení označené jako "konečné potvrzení objednávky" či telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení. 
Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva. 

Dodací lhůta
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 1-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky.
V případě že zboží není skladem je lhůta dodání zpravidla delší, zákazník je však o případném prodloužení dodací lhůty včas informován.
Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce. 

Způsob dopravy
Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. 
Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy.
Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám při objednávce v nákupním košíku na www stránkách.

Způsob uhrazení ceny za zboží
Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží.
Zboží je možné v plné výši uhradit dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby nebo poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje.
Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad a záruční list.
Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy. 

Převzetí zboží
Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. 
Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.
Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek.
Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.
Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. 
Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.
Podmínky převzetí zboží včetně odpovědnostních vztahů se liší v závislosti na zvoleném dopravci. 

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem
Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou nebo telefonicky, pokud se strany nedohodnou jinak. 


4. Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Záruční doba je 24 měsíců.
Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.
Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží.
V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.
Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá havárií,přetěžováním rámu či kola extrémní zátěží,nesprávným používáním,nesprávnou obsluhou nebo údržbou jinou, než je stanoveno výrobcem v návodu,špatným uskladněním nebo neodborně provedenou opravou.
Záruka se ale nevztahuje na pohyblivé části mechanizmu,pokud tyto nebyly dostatečně dotaženy a přesto došlo k použití kola. 
Je zapotřebí jejich pravidelná údržba.
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním . Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Reklamace
V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží. 

Postup reklamace
Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. 
V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě).
V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele). 

Vyřízení reklamace
Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace.
Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží či zpětné zaslání na udanou adresu.
Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní. 

Rozpor z kupní smlouvy
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. 
To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

    V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web:
adr.coi.cz

5. Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení
Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.
Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit bez udání důvodu od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Právo dodavatele na odstoupení
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží.
Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.


Výjimky z práva na odstoupení

Zákon stanoví pro možnost odstoupení některé výjimky. Právo na odstoupení se tak nevztahuje na smlouvy:

*na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem objednatele započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

*na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

*na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

*finančních službách (uzavřením leasingové smlouvy)

Postup v případě odstoupení od smlouvy
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.
Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu nebo písemně v provozovně dodavatele.
Při odstoupení doporučujeme uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží.
Zásilky ze kterých není patrné, proč k nám byli zaslány budou vráceny odesilateli. 
Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží.
Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu,jestli tento výrobek jej měl ). 
V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží.
Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.
Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží. Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího po podpisu dobropisu. 

6. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. 
Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.
Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.
Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.
Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky. 

7. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.
Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.
Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách .

OGZhODh